• تلفن: +98 (86) 4424 9000
  • ایمیل: info[at]homayesaadatdelijan.com
گل خانه

گلخانه همای سعادت دلیجان با محیطی آرام و دلنشین با گل های بسیار زیبا و حوضچه ماهی های زینتی، میحطی رویایی برای بازدیدکنندگان فراهم کرده است.

تصاویر