• تلفن: +98 (86) 4424 9000
  • ایمیل: info[at]homayesaadatdelijan.com
داستان ما

نزديك به 80 سال پيش دو برادر به نام هاي حاج سيد عباس و حاج سيد اكبر جلالي درست در قلب اين بخش كوچك كه دليگان (دليجان) ناميده مي شد با همت بلند و سالها تحمل سختي و رنج توانستند كانوني را به نام رستوران سعادت بنا كنند.

فداكاري،مردم دوستي،راستي،صداقت وعشق به آب وخاك سبب شد تا از شاليزارهاي سرسبز شمال گرفته تا امواج خروشان درياي جنوب ،همه نام سعادت را بشناسند.

پس از گذشت بيش از نيم قرن بر آن شديم تا درس پشتكار و همت بلند را به كار گيريم و براي جاودانه شدن ،هماي همت و تلاش را بر سر سعادت بنشانيم تا امروز شما عزيزان كه خاطره هاي خوب گذشته را فراموش نكرده ايد بهشت گمشده تان را در اين مجموعه ي دلفريب با فضايي چشم نواز و رويايي به نام هماي سعادت پيدا كنيد.تا هم شيريني هاي روزگار گذشته از خاطره هاي پدران،مادران،پدر بزرگ و مادر بزرگ ها زنده شود و هم ما بتوانيم لبخند شيرين رضايت را بر لبان زيباي شما به تماشا بنشينيم تا هرگز كمند مهرو دوستي ما گسسته نشود.